Retort++ komt eraan:

3422 dagen 6 uur 51 minuten 58 seconden sinds Retort++ online is!.

ApFab

ApFab (Albert Westerhoff en Fabian de Boer) is één van de kunstenaarsduo's die het Retort++ traject l heeft doorlopen. Op deze pagina vindt u de software die naar aanleiding van dit project voor het Retort++Vat is ontwikkeld. Meer achtergrondinformatie over het voor Retort++ ontwikkelde project van ApFab vindt u hier.

Zen – Zap [ ]
De Zen – Zap [ ] omschrijft zichzelf en vormt hierdoor zichzelf.
Het is deze plek op het internet. Het is het internet op deze plek.

De Zen – Zap [ ] is het eerste type Zap (Zapped Artificial Picture) dat niet door ApFab geproduceerd is, maar door een webbased applicatie. Deze ZapMachine plukt continu beeldmateriaal van het Internet, manipuleert en combineert dit en plaatst het terug op het Internet. Voor Retort++ zet ApFab deze machine aan de praat door hem te voeden met de pixels van de 40 m2 op behang uitgevoerde Zen-Zap [ ] als zoekterm.

www.apfab.com

Version 0.4.0

Zap stands for 'Zapped Artificial Picture', a collage made of Internet images. A Zap translates a set of words or a text into an image which reflects the visual representation of the words on the Internet.

This web application, Zap Machine, needs a number of words as input. It then takes the most relevant image that search engine Google Image Search comes up with (Yahoo API is also posible). After having collected all images the ZapMachine creates a given number of different collages from these images.

ApFab ZapMachine is licensed under GPLv3.

New in this version

- a changelog

- new directory structure

- separate configuration class

- log download data in sqlite database; makes it posible to display this data in an interface

- debug mode: loads image zap.php state by state outside interface by the refresh function of the browser

- no userInputMode: use manualy prepared Session directory that contains image files as collage material

- improved error handling: no hits on an input word or a bad filetype (after 3 attempts) gives a dynamic generated error image

- moved width and height adjustmenst for final zap from interface to config class

- bug fixed in zap.php: final zap (collage # 00) only processes one image. Now ends with a completed collage # 01. Used if((empty ($_SESSION['images'])) && ($_SESSION['collages']==1) ) in stead of (if $_SESSION['collages'] < 1)

- bug fixed in ImgSearch class: it crashed if the url of the original image had no filename but ends with a '/' (http://xx.yy.zz/). Now it test for that.

- posibility to save every state of the collage

Afbeeldingen

apfab.jpg
apfab machine zap 01
apfab machine zap 02

Syndicate content